Vragen? Neem contact met ons op!

078 69 184 05

voorbespreking

Vrijblijvend

Er zijn meerdere redenen aan te dragen waarom een voorbespreking zinvol kan zijn. Soms willen mensen 'het geregeld hebben' zoals zij dit vaak benoemen. Anderen vragen om een persoonlijk gesprek vooraf, omdat zij ziek zijn en niet meer kunnen genezen. Weer anderen willen vooraf geïnformeerd zijn over zaken rond een te verwachten uitvaart van een van hun naasten.

Wilt u een vrijblijvend persoonlijk gesprek over de kosten, of over de diverse mogelijkheden bij een uitvaart, neem dan contact met ons op. Wij informeren u over alle mogelijkheden, zodat u een beeld krijgt van de wijze waarop u een uitvaart, van uzelf of van uw naaste, kunt vormgeven..

Geen kosten

Voor een persoonlijk, informatief gesprek vooraf (bij u thuis, ziekenhuis/hospice, of waar dan ook) berekenen wij geen kosten. 

Plaats van bespreking

In verband met de spreiding van ons werk (ruim 70 plaatsen) kiezen we, als een gesprek niet thuis kan plaats vinden, voor een geschikte gespreksruimte bij u in de buurt. Wij kunnen u ook ontvangen in onze gesprekslocatie te Alblasserdam. (op afspraak) Ook is een telefoongesprek of een Skype-videocall een goede optie om elkaar te spreken.. 

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

wilsbeschikking uitvaart

Duidelijkheid

De laatste wilsbeschikking is bedoeld om duidelijkheid te geven over hoe de uitvaart moet gaan verlopen en om alle wensen daaromtrent kenbaar te maken. Dit kan:

  • Door een persoonlijk codicil, een handgeschreven brief (waarin niet doorgestreept is, of verbeteringen zijn aangebracht), die is voorzien van een plaats, datum en handtekening. Wijzigingen op de inhoud van een codicil/wilsbeschikking kunnen aangebracht worden door het schrijven van een extra codicil, waarin de wijziging duidelijk wordt omgeschreven. Uiteraard moet de extra codicil ook weer voorzien zijn van een plaats, datum en handtekening.
  • Door het invullen van het wilsbeschikkingsboekje, waarbij elke pagina voorzien moet zijn van een paraaf en waarbij de laatste bladzijde gedateerd en ondertekend moet zijn.
Soms genegeerd

Helaas is het onze ervaring dat een wilsbeschikking soms gedeeltelijk of zelfs vrijwel geheel wordt genegeerd. Het is daarom verstandig om het opstellen van een wilsbeschikking (middels het invulboekje) te doen in aanwezigheid van een tweede persoon uit uw eigen familie- of kennissenkring. Deze persoon kan de wilsbeschikking mede ondertekenen. Op deze manier kan er ook daadwerkelijk op worden toegezien dat een en ander wordt uitgevoerd, zoals in de wilsbeschikking is opgetekend.

Download

Download hier een wilsbeschikkingsboekje. Er is in dit boekje uitgebreid aandacht voor alle facetten van de uitvaart. Niet alles is misschien op u van toepassing. U kunt de voor u essentiele dingen invullen.  Deel de ingevulde wilsbeschikking met uw naastse die zorg moeten dragen voor uw uitvaart.

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

kosten

Wat kost een uitvaart?

Wat een uitvaart kost is niet zomaar te zeggen. Het maakt hierbij niet uit of het om een uitgebreide of een eenvoudige uitvaart gaat. Een uitvaart is en blijft ´maatwerk´. Vergelijken met andere uitvaarten heeft daarom geen zin; er is geen uitvaart hetzelfde. Ook omdat wij open staan voor de inbreng van mensen zelf, kennen wij geen ´standaardprijs´.

Telefonische vraag

Als wij gebeld worden voor informatie over uitvaartkosten stellen wij altijd voor om eerst vrijblijvend een (telefonisch) gesprek te hebben. Als uw wensen voldoende duidelijk zijn voor ons, wordt een begroting op maat gemaakt en afgegeven. Hierbij gaat het niet alleen om ons werk, maar de kosten van de begraafplaats bijvoorbeeld of het crematorium verschillen van plaats tot plaats. 

Voorbespreking

Bij een voorbespreking van een uitvaart hoort bij ons ook het maken van een kostenoverzicht. Op basis van het gesprek dat er is geweest, stellen wij een begroting op, die voor die betreffende situatie van toepassing is.

Overlijdenssituatie

Bij een overlijdenssituatie wordt door ons, een of twee dagen later, een begroting van de kosten overlegd. We maken zo goed mogelijk een inschatting en wij leggen uit welke posten nog kunnen variëren Naar aanleiding van de begroting heeft een familie gelegenheid om nog zaken te cancellen of te wijzigen. Wij zien het overigens al bij een eerste gesprek, waarin best belangrijke beslissingen vallen, als onze taak om juist ook in financiële zin mee te denken. Zo houden we er rekening mee dat de keuzes die gemaakt worden wel naar draagkracht zijn.

Goedkope uitvaarten

In schrijnende financiële situaties, waar er helaas heel weinig middelen zijn om een uitvaart te kunnen betalen, proberen wij zo goed mogelijk mee te denken en mee te helpen, creatief te zijn in het vinden van oplossingen en alternatieven. Meerder keren hebben wij op deze manier, tot dankbaarheid van nabestaanden,  een respectvol afscheid kunnen verzorgen.

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

verzekeringen

Oude polissen

Ook heel oude polissen, al hebben ze soms maar een waarde van  25 gulden, kunnen nog steeds uitgekeerd worden. Wij achterhalen bij welke maatschappij de verzekering uiteindelijk is ondergebracht en kunnen voor u de uitkering daarvan aanvragen.

Natura verzekeringen

Alleen de zogenaamde 'natura verzekering' keert niet helemaal volledig uit. Dit komt omdat bij een natura verzekering geen geldbedrag, maar levering van diensten en goederen verzekerd worden. Dat staat duidelijk op de polis vermeld. De verzekeringsmaatschappij bepaalt welke uitvaartverzorger naar u toekomt. Desondanks hebben heel wat mensen er toch voor gekozen om de uitvaart door ons te laten verzorgen. De natura verzekering keerde een bedrag aan ons uit en de familie betaalde het resterende gedeelte. Overigens werd dit vooraf heel open gecommuniceerd zodat er achteraf geen verrassingen waren.

Kapitaal verzekeringen

De waarde van een kapitaal uitvaartverzekering is vrij te besteden ten behoeve van de bestrijding van de uitvaartkosten. U bent niet gebonden aan een door de verzekeraar vastgestelde uitvaartonderneming. 

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

digitale nalatenschap

Checklist

Om het uw nabestaanden gemakkelijker te maken om uw social media-accounts stop te zetten, kunt u een digitaal testament opstellen. In dit testament kunt u aangeven welke accounts u allemaal heeft en wat de inloggegevens zijn. Denk hierbij ook aan apps en bijvoorbeeld Google-accounts. Dit document kunt u toevoegen aan uw testament of bewaren bij uw administratie. Ook is het mogelijk om dit rechtstreeks via de notaris te regelen. Zij bieden Digizeker aan, een ‘digitale kluis’ op hun kantoor. Na uw overlijden ontvangen de nabestaanden de code van deze kluis.

Facebook herdenkingsstatus

Het profiel van een overleden Facebook-gebruiker kan ook de speciale Herdenkingsstatus krijgen. Het profiel blijft op deze manier wel zichtbaar maar foto’s en berichten worden niet verwijderd en vrienden kunnen nog steeds een bericht sturen naar het account van de overledene.

Wanneer het account een In Memoriam of Herdenkingsstatus heeft kan niemand meer inloggen en kunnen er ook geen nieuwe vriendschappen meer worden aangegaan.

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

testament

Uitvaartgegevens

In een testament staan vooral zaken die betrekking hebben op de  afhandeling van de nalatenschap. Er kunnen ook bepalingen in opgenomen worden ten aanzien van de uitvaart. Deze bepalingen kunnen ook buiten een testament duidelijk gemaakt worden aan de nabestaanden middels een wilsbeschikking Uitvaart.

Na overlijden

Nabestaanden kunnen bij een notaris inzage vragen in het testament, om bij twijfel er zeker van te zijn of er wel of geen bepalingen met betrekking tot de uitvaart in het testament zijn opgenomen. Uiteraard dient dit snel te gebeuren, aangezien er op korte termijn al beslissingen genomen moeten worden voor de uitvaart.

Geen inzage

Als uitvaartverzorging hebben wij geen inzage in een testament. Dit opvragen en de inzage is voorbehouden aan de nabestaanden.

Brochure regelen nalatenschap

U kunt een boekje downloaden waarin uitgelegd wordt waarmee u rekening moet houden bij het regelen van uw nalatenschap. 

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

ongeacht
waar u verzekerd bent

Ongeacht waar u verzekerd bent, u kunt een uitvaart altijd door ons laten verzorgen. In de achterliggende jaren hebben wij nog niet meegemaakt dat een maatschappij niet heeft uitgekeerd.