Vragen? Neem contact met ons op!

078 69 184 05

Uitvaart nagesprek
Persoonlijk gesprek
Gedenkteken
As bestemming
Bedankadvertentie / kaartje
Herinneringsadvertentie
Praktische aandachtspunten

uitvaart nagesprek

Persoonlijk

In de weken na de uitvaart vindt er in alle rust een nagesprek plaats. Het betrokken contact wat tijdens de dagen na het overlijden met de familie is opgebouwd, is dan vaak duidelijk merkbaar. Niet zelden worden er nog heel persoonlijke dingen besproken.

Nota

Wij plannen het nagesprek altijd na het moment dat bij ons de verzamelnota van de uitvaart klaar is. Soms moeten we wat langer wachten op nota's van derden, of duurt het wat langer voor een verzekering is uitgekeerd. De verzamelnota wordt besproken en daarbij wordt soms ook nog een vergelijk gemaakt met de begroting die de dag na het overlijden is afgegeven en overlegd. Vaak wordt daarna ook de nota nog digitaal gemaild. Dit kan als familie praktisch zijn voor het corresponderen met een bankinstelling.

Overige zaken

in het nagesprek komt het eventueel drukken van bedankkaartjes, of het plaatsen van een bedankadvertentie aan de orde. Ook verstrekken we indien gewenst informatie over gedenktekenbedrijven als er een grafsteen wordt gekozen. In geval van een crematie zal het gaan over de asbestemming, een urn, enz. Van het eventuele bijkomende werk, wordt later nog een aanvullende nota opgemaakt.

Evaluatie

Tijdens het nagesprek is er uiteraard ook een terugblik op de dagen na het overlijden en de dag van de uitvaart zelf. Een moment van evaluatie is zowel voor de familie als voor ons waardevol. Als blijkt dat er onverhoopt iets niet goed gegaan is, dan zullen we met elkaar bespreken welk gebaar daar tegenover moet staan.

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

persoonlijk gesprek

Meer dan uitvaart alleen

In de dagen voorafgaande aan de uitvaart vinden vaak meerdere gesprekken plaats. Tevens zijn er daarnaast korte contactmomenten via app of email. Aangezien wij het belangrijk vinden, te zorgen voor veel persoonlijk ruimte, worden niet alleen persoonlijke ervaringen maar ook persoonlijke zorgen en (levens)vragen met ons gedeeld. Deze onderwerpen vragen soms om een verdiepend gesprek. Daarom wordt regelmatig tijdens een  nagesprek gevraagd om nog een of meer extra gesprekken. Wij staan daar voor open en verwijzen voor meer informatie hierover naar www.noordzijcoaching.nl

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

gedenkteken

Ontruiming

Als er een begrafenis plaatsvindt in een bestaand graf en er staat een grafsteen op, dan wordt door ons, in overleg met de familie, aan een steenhouwerij de opdracht gegeven om de grafsteen te verwijderen. De naam van de steenhouwerij wordt door ons ook doorgegeven aan de beheerder van de betreffende begraafplaats. De grafsteen wordt (op ons verzoek uiterlijk 2 dagen voor de dag van de begrafenis) door de steenhouwerij opgehaald en tijdelijk bij hen in het bedrijf opgeslagen. In de weken na de begrafenis neemt de steenhouwerij contact op met de familie, van wie zij van ons adresgegevens hebben gekregen. De verdere afwikkeling met betrekking tot het aanbrengen van extra letters, eventuele aanpassingen aan de grafsteen, gaat buiten ons om. Ook de factuur voor de werkzaamheden van de steenhouwerij wordt, zonder tussenkomst van ons, door hen rechtstreeks naar de familie gestuurd.

Nieuw gedenkteken

Als er een begrafenis in een nieuw graf heeft plaatsgevonden, dan wordt in een nagesprek ook het onderwerp grafstenen besproken. Wij geven, indien gewenst, gericht advies en/of informatie. In sommige situaties maken wij een voorstel voor een ontwerp van een grafsteen. De familie neemt zelf contact op met een steenhouwerij om een afspraak te maken. Wij hebben daar verder geen bemoeienis meer mee. Ook hierbij geldt dat de factuur direct vanuit de steenhouwerij naar de familie gestuurd wordt. Voor algemene orientatie:

Zelf maken

In de achterliggende jaren hebben we verschillende keren meegemaakt dat familieleden zelf een grafmonument(je) of een gedenkteken hebben gemaakt. Uiteraard kan dat. Niemand is verplicht om een gedenkteken door een steenhouwerij te laten maken. Het enige wat wel verplicht is, is het aanvragen van een vergunning bij de gemeente. Het spreekt hierbij voor zich dat de afmetingen van een zelf gemaakt gedenkteken, binnen de door de gemeente opgegeven maximum maten moeten blijven. Van het ontwerp van het gedenkteken moet vooraf een duidelijke tekening worden ingeleverd bij de gemeente. Pas na goedkeuring en betaling van de leges mag het gedenkteken, in overleg met de betreffende begraafplaatsbeheerder, worden geplaatst.

Tijdelijke grafmarkering / naambordje

Wij zorgen er voor dat na de begrafenis, als het graf gesloten is, een grafmarkering / naambordje geplaatst wordt. Hierin zijn tegenwoordig heel veel verschillende soorten. Van een eenvoudig bordje, tot een keurig in design en in stijl met het ontwerp van de rouwkaart opgemaakte naamplaat.

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

as bestemming

Na een maand is de as beschikbaar

Na de crematie moet in Nederland de urn een maand in het crematorium blijven. Veel crematoria geven de mogelijkheid om de urn een jaar daar te laten. Er moet echter wel een keuze gemaakt worden wat er met de as moet gebeuren. In principe zijn er dan twee mogelijkheden: verstrooien of bewaren.

As verstrooing

Ongeveer twee weken na de crematieplechtigheid stuurt het crematorium informatie naar de nabestaanden en een formulier waarop de asbestemming moeten worden aangegeven. Samenvattend zijn er de volgende hoofdmogelijkheden als asbestemming:

  • Het strooiveld van het crematorium (u kunt dit laten doen of zelf doen).
  • Boven zee: per boot of per vliegtuig. Voor meer info zie www.asverstrooienzee.nl
  • Op een plaats met speciale herinneringen, wat neerkomt op zelf uitstrooien van de as. (wel officiëel toestemming nodig van de grondeigenaar).
As bewaren

As bewaren kent ook meerdere mogelijkheden. Met deze keuze zijn meer kosten gemoeid.

  • In een urnenmuur (columbarium) van een begraafplaats
  • In een urnengraf (op sommige begraafplaatsen mogelijk)
  • In of op een bestaand graf.
  • Thuis in een sierurn (meer info www.urnencenter.nl)
  • In een as-sieraad (meer info zie www.assieraden.nl)

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

bedankadvertentie / kaartje

Advertentie

Het plaatsen van een bedankadvertentie voor het medeleven is een eenvoudige uiting om waardering kenbaar te maken. Wij maken op maat een voorstel of verwerken de aan ons aangeleverde tekst tot een passende opmaak van de bedankadvertentie. 

Bedankkaartje

Een bedankkaartje is vandaag de dag niet meer een vastomlijnd gebruik, zoals dit vroeger betekenis had, maar een persoonlijke uiting van waardering. Het kaartje wordt nu mede vormgegeven door een om meerdere foto's en gedenkteksten. Het krijgt daardoor ook meer een 'bewaarstatus'. 

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

herinneringsadvertentie

Na 1 jaar

Een herinneringsadvertentie kan gebruikt worden als markering van een eerste jaar na het overlijden. Soms ook als afsluiting van een bijzonder jaar met voor de eerste keer belangrijke feest- en gedenkdagen zonder degene die zo dierbaar was. Wij kunnen hierin van dienst zijn door een mooie advertentie te ontwerpen.

Allerzielen

Een dag om, na Katholiek gebruik, de doden te herdenken. Meer en meer wordt Allerzielen breder in de samenleving beleefd, los van de Katholieke traditie. Ook het moment om een herinneringsadvertentie te plaatsen. Soms kennen streek- of dagbladen initiatieven om een gezamelijke herinneringsadvertentie op te stellen waarbij de naam van de overledene opgegeven kan worden.

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

praktische aandachtspunten

Checlist

Er vragen ook veel praktische zaken de aandacht, met name de eerste weken na de uitvaart. Dan vallen de eerste enveloppen op de mat van allerlei instanties, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Veel voorkomende vragen zijn in een checklist bij elkaar gebracht door het KNB. Het kan helpen om overzicht te krijgen waarop (op korte termijn) gereageerd moet worden.

Wat wij niet doen

Voor alle duidelijkheid: het opzeggen van kranten, abbonnementen enz. is bij ons geen onderdeel van onze dienstverlening.

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

het nagesprek

In de weken na de uitvaart vindt er in alle rust een nagesprek plaats. Het betrokken contact wat tijdens de dagen na het overlijden met de familie is opgebouwd, is dan vaak duidelijk merkbaar. Niet zelden worden er nog heel persoonlijke dingen besproken. We beginnen onze dienstenverlening persoonlijk en eindigen deze ook persoonlijk.