Vragen? Neem contact met ons op!

078 69 184 05

Babyuitvaarten
Low budget
Vermissing
Grote (VIP) uitvaarten
Repatriëring naar een buitenland
Ter beschikking aan de wetenschap
Invloed overheidsbeperkingen

babyuitvaarten

Bijzonder

De babyuitvaart is een bijzonder onderdeel van het uitvaartwerk. Je wilt er niet aan denken, maar soms betekent voor mensen de geboorte van een kindje, afscheid nemen. Als een kindje levenloos geboren wordt, of korte tijd na de geboorte overlijdt, verandert een welkom in loslaten.

Gesprek vooraf

In de afgelopen jaren hebben wij heel wat situaties meegemaakt, waarbij we een gesprek hebben gehad met ouders, nog voordat hun kindje (levenloos) geboren zou gaan worden.. Zij belden ons naar aanleiding van een gesprek met een arts of verloskundige, waarin was vastgesteld dat de baby niet meer leefde. De ouders worden door ons zo goed mogelijk geïnformeerd en voorbereid op de komende afscheids- en uitvaartsituatie.

Ook uitvaart minder dan 24 weken

Bij de wet is een begrafenis of crematie van de baby verplicht na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken. Bij een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken, gelden geen wettelijke verplichtingen. Het is goed om te weten dat er altijd een uitvaart mogelijk is. Dus ongeacht in welke week (1 t/m 24) van de zwangerschap de foetus / baby overleden is. Het is belangrijk om ook dan een uitvaart te overwegen. Het kan een essentiele stap zijn om het verdriet op dat moment en later, een plaats te geven.

Thuisopbaring

Voor een kindje waarbij de zwangerschap langer heeft geduurd, tot 9 maanden, of een kindje dat enkele dagen heeft geleefd beschikken wij over een klein kistkoelinkje. Hierdoor is het mogelijk om het kindje nog enkele dagen (thuis) op te baren.

Praktische, maar gevoelige keuzes

Ook bij een uitvaart van een baby moeten er praktische keuzes gemaakt worden. Keuzes die in deze situatie heel gevoelig zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om met rust en ruimte de juiste mogelijkheden te bespreken. 

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

low budget

Meedenken

In schrijnende (financiële) situaties, waar er helaas heel weinig middelen zijn om een uitvaart te kunnen betalen, proberen wij zo goed mogelijk mee te denken en mee te helpen, creatief te zijn in het vinden van oplossingen en alternatieven. Meerder keren hebben wij op deze manier, tot dankbaarheid van nabestaanden, toch een respectvol afscheid kunnen verzorgen.

Goedkope kist

Voor een low budget uitvaart wordt een goedkope spaanplaat of eikenprint kist gebruikt. Er kunnen daarin verder geen keuzes worden gemaakt. Ondanks dat het goedkope kisten zijn, blijft de waardigheid qua uitstraling van deze kist wel behouden. 

Alternatieven

Om kosten te besparen wordt door ons meegedacht over passende alternatieven. Een voorbeeld daarvan is de inzet van onze overbreng rouwauto. In deze auto kan via een LCD scherm een filmpje of foto's met muziek worden getoond. Het is meerdere keren gebeurd dat de naaste familie met enkele vrienden bij de begraafplaats achter de auto een kort, maar persoonlijk afscheidsmoment hebben gedeeld. Op deze wijze konden aulakosten voorkomen worden.

Digitale rouwkaart

In ons meedenken past ook dat we een eenvoudige digitale rouwkaart maken of een afscheidspagina aanmaken op deze website. Hiermee worden druk- en verzendkosten bespaard en kunnen familie en vrienden toch de nabestaanden digitaal condoleren of persoonlijk reageren.

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

vermissing

Overledene afwezig

Een bijzondere situatie is de uitvaart waarbij de overledene er niet is, daardat het lichaam niet is teruggevonden. Daarbij gaat het om situaties, waar de omstandigheden wijzen op een noodlottig ongeval of onwelwording. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat iemand tijdens een vakantie of vanwege werkzaamheden in een onherbergzaam gebied alleen op pad was en niet is teruggekeerd.

Autoriteiten

Zowel de nabestaanden als wij moeten wachten op de beschikbare informatie van de plaatselijke en Nederlandse autoriteiten. Er komt een punt dat wordt meegedeeld dat de vermissing als gevolg van overlijden als definitief moet worden beschouwd. 

Aangepaste uitvaart

Aangezien er geen overledene is, wordt door ons meegedacht en geadviseerd om zo goed mogelijk een afscheidssituatie te creëren voor de nabestaanden. Momenten van ontmoeten / condoleance,  het inrichten van een herinneringsplaats in een geschikte gelegenheid, is zeer van belang. In de afgelopen jaren hebben wij ervaring opgedaan met deze bijzondere uitvaartsituaties.

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

grote (VIP) uitvaarten

Andere aanpak

Grote uitvaarten waarbij honderden mensen aanwezig waren, of waarbij veel mensen uit de zakelijke wereld waren uitgenodigd, of waarbij ministers aanwezig waren, de vrouw van de minister president er bij was, we hebben het allemaal meegemaakt in de afgelopen jaren. Grote uitvaarten vragen om een heel andere aanpak,. Ze vragen om tal van extra maatregelen en voorzieningen. Vaak moet er naar speciale (uitvaart)locaties gezocht worden, of moeten meerdere gebouwen door middel van beeld- en geluidsverbindingen gekoppeld worden. Er moet een mensenstroom aangestuurd worden en er moet over parkeerplaatsen en verkeer nagedacht worden. Naar het verzorgen van de catering voor een grote groep, maar ook naar de uitvaartdienst zelf, moet met heel andere ogen gekeken worden.

Expertise

Inmiddels hebben wij een flinke expertise opgebouwd en weten wij precies hoe we organisaties van grote uitvaarten vanaf dag één moeten opbouwen, om deze uiteindelijk vlekkeloos te kunnen laten verlopen. Bij zulke situaties zijn wij een spil in een web van betrokkenen, zoals gemeenten, politie, beveiliging, geluidstechnici, enz. Geldt voor gewone uitvaarten dat het maatwerk is, voor grote uitvaarten is dit helemaal het geval. Een ongelofelijke hoeveelheid werk wordt in een paar dagen tijd verzet. In de afgelopen jaren hebben wij tal van oplossingen bedacht en uit laten voeren. We kregen steeds het vertrouwen van direct betrokkenen en we konden steeds datgene wat wij voorstelden, uitvoeren. Ook ten aanzien van rituelen die bij grote uitvaarten passen; we hebben de creativiteit om ze te bedenken en afgestemd uit te voeren.

Verplaatsingen

Het verplaatsen van grote groepen mensen in korte tijd door middel van bussen enz., we weten hoe we dat doen moeten. Alle medewerkers worden uitgebreid geïnformeerd over hun taken, wie moet waar en op welke tijd zijn.

Communicatieapparatuur

We beschikken over goede onderlinge communicatieapparatuur. Op de dag van een grote uitvaart staan wij doorlopend met elkaar in verbinding en sturen wij de uitvoering van het hele uitvaartproces perfect aan.

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

repatriëring naar een buitenland

Andere voorbereidingen

Als de overledene naar een buitenland gerepatrieërd moet worden omdat elders de uitvaart plaats vindt, komen er allerlei zaken kijken die voorbereid moeten worden. Dit doen wij niet allemaal als uitvaartverzorging. Daarbij zijn deskundigen nodig, die geautoriseerd zijn om de nodige (administratieve) handelingen te mogen uitvoeren. 

Afscheid in Nederland

Voor de familie en vrienden in Nederland wordt vaak een afscheidsplechtigheid gehouden. Hierin adviseren wij om tot een waardig geheel te komen, dat aansluit op de aankomende repatriëring van de overledene.

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

ter beschikking aan de wetenschap

Geen overledene

Als iemand heeft besloten dat zijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap komt, wordt het lichaam kort na het overlijden naar de medische faculteit overgebracht. Bij een herdenkingsplechtigheid is dan geen overledene / kist aanwezig.

Aanpassing

De herdenkingsdienst krijgt met de afwezigheid van de overledene, aan ander karakter. Daarom wordt gezocht naar andere belevingsvormen. Wij begeleiden daarin met passende bestaande of nieuwe eigentijdse rituelen. Uiteraard naar de wens van de overledene en de nabestaanden.

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

duurzame (groene) uitvaart

Bewuste keuzes

De vraag die meer en meer de uitvaartzorg bereikt is om (delen van) de uitvaart duurzaam/mileu bewust te organiseren. Steeds meer kan aan deze vraag worden beantwoord.

Kisten

Er is een keuze uit een steeds uitbreidend assortiment kisten die milieubewust zijn gemaakt. Daarbij zijn geen synthetische of andere mileuschadelijke stoffen gebruikt. Het laatstse aanbod is de Loop Living Coocon. Zie voor meer info de website over deze bijzondere kist.

Rouwauto

Ook komen er steeds meer rouwauto's die klimaatneutraal zijn. Zo is er de 100% elektrische en emissieloze rouwauto voor duurzaam staatsievervoer tijdens de afscheidsplechtigheid.

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

invloed overheidsbeperkingen

Coronapandemie

De coronapandemie heeft geleerd, hoe ten gevolge van overheidsmaatregelen, een uitvaart er heel anders uit kan zien. Met minder mensen en allerhande voorschriften en bepalingen. Wij zijn in staat gebleken om ondanks de vergaande beperkingen en maatregelen, de waardigheid van de uitvaart vorm te blijven geven. 

Vragen? Direct persoonlijk contact!

Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

grote
uitvaarten

Grote uitvaarten waarbij honderden mensen aanwezig waren, of waarbij ministers aanwezig waren en zelfs de vrouw van de vorige minister president, we hebben het allemaal meegemaakt. Wij dragen zorg voor een vlekkeloze en vooral waardige organisatie.