Zelf meedoen

Open houding: Als mensen zelf mee willen doen bij de voorbereidingen van een uitvaart, dan staan wij daar open voor. Sommige mensen vinden het heel waardevol om zelf actief betrokken te zijn bij een uitvaart. Wij maken mee dat mensen zelf de laatste verzorging doen, of het maken van een rouwkaart, de verzorging van de postverzending, het doen van de aangifte van overlijden, het invulling geven aan een afscheidssamenkomst, het begeleiden/dragen van de overledene. Een enkele keer heeft men ook zelf de kist gemaakt.

 

Doe het zelf 2     Familie draagt

 

Aanvullend: In goed overleg met elkaar bepalen we met de familie welke taken zij zelf doen, en welke taken door ons gedaan moeten worden. Wij zijn (op de achtergrond) dan alleen aanvullend / facilitair aanwezig. Bijvoorbeeld: de laatste verzorging wordt door de familie zelf gedaan, terwijl specifieke handelingen zoals het sluiten van de mond, enz. later door ons wordt uitgevoerd. Wij leveren bijvoorbeeld, (indien gewenst) een kist, de koeling, overige benodigde materialen, de rouwauto (met chauffeur), enz., terwijl de familie zelf zorgt voor de overige benodigde mensen.

 

Kosten: De door ons geleverde diensten worden berekend op uurbasis. Hierbij komen dan nog de kosten van de daarbij afgenomen producten.