Wilsbeschikking

Wilsbeschikking 2

Duidelijkheid: De laatste wilsbeschikking is bedoeld om duidelijkheid te geven over hoe de uitvaart moet gaan verlopen en om alle wensen daaromtrent kenbaar te maken. Dit kan:

  1. Door een persoonlijk codicil, een handgeschreven brief (waarin niet doorgestreept is, of verbeteringen zijn aangebracht), die is voorzien van een plaats, datum en handtekening. Wijzigingen op de inhoud van een codicil/wilsbeschikking kunnen aangebracht worden door het schrijven van een extra codicil, waarin de wijziging duidelijk wordt omgeschreven. Uiteraard moet de extra codicil ook weer voorzien zijn van een plaats, datum en handtekening.
  2. Het invullen van het wilsbeschikkingsboekje, waarbij elke pagina voorzien moet zijn van een paraaf, en de laatste bladzijde gedateerd en ondertekend moet zijn.

Soms genegeerd: Helaas is het onze ervaring dat een wilsbeschikking soms gedeeltelijk of zelfs vrijwel geheel wordt genegeerd. Het is daarom verstandig om het opstellen van een wilsbeschikking (d.m.v. het invulboekje) te doen in aanwezigheid van een tweede persoon uit uw eigen familie- of kennissenkring. Deze persoon kan de wilsbeschikking mede ondertekenen. Op deze manier kan er ook daadwerkelijk op worden toegezien dat e.e.a. wordt uitgevoerd zoals in de wilsbeschikking is opgetekend.

Download/print pdf-bestand: Wilsbeschikking invulboekje

Handtekening