Persoonlijke gesprekken

Persoonlijk gesprek

Tijdens ons uitvaartwerk ontstaan er intensieve contacten, vaak heel mooie. In de loop van de jaren hebben wij (gevraagd en ongevraagd) al heel wat boeiende, persoonlijke levensverhalen aangehoord. Veel hebben we opgestoken van levenswijsheden die aan ons werden toevertrouwd. Waar is dat aan te merken? Nou, een bezoek dat wat betreft uitvaartwerk een kwartiertje nodig heeft, loopt dan rustig uit tot een uur.  

'Sturend': Er is echter ook een andere kant. Een overlijdenssituatie maakt dat verstoorde relaties soms weer zicht- en voelbaar worden. Pijn, verdriet, onderlinge spanning, boosheid, (geloofs)twijfel, enz. Ook al heeft het niet direct met de organisatie van de uitvaart te maken, wij gaan het niet uit de weg. Niet zelden gebeurt het dat wij, juist in zulke situaties (soms onopgemerkt) 'sturend' aanwezig zijn. Dat gebeurt vaak al als er een rouwkaart moet worden opgesteld. Met beleid en tact proberen wij emoties te kanaliseren, en het gebeurt dat onze aanwezigheid functioneert als een soort katalysator.

Meditator: In plaats van een situatie totaal uit de hand te laten lopen, proberen we op een voor ieder aanvaardbare manier toe te leven naar de dag van de uitvaart. Soms vindt er een afzonderlijk gesprek met ons plaats, dan weer een gezamenlijk gesprek, waarbij wij functioneren als mediator.

Waar mensen zijn..... : Na een uitvaart gebeurt het dat er, altijd alleen op verzoek van een familie, nog één of meerdere persoonlijke gesprekken plaatshebben. De ene keer heeft een persoonlijk gesprek duidelijk het karakter van een coaching, de andere keer voert een pastorale invalshoek de boventoon. Belangrijk vinden wij om hierbij 'mens te zijn voor een mens'. Dit ook vanuit de wetenschap: 'waar mensen zijn, wordt gemenst', met andere woorden, wij maken er in ons leven allemaal wel eens een zooitje van. De enige oplossing is: aanpakken en opruimen. Praat niet over, maar praat met elkaar. Onze ervaring is dat een uitvaartsituatie hiervoor een aanleiding kan zijn.