Uitvaartverzorging

Het is na een stervensfase van iemand (of soms ook naar aanleiding van een heel plotseling overlijden), dat wij gebeld worden. Voor een familie breekt er dan een nieuwe fase aan. De tijd van handelen en organiseren.

Stap voor stap: Als wij een begrafenis of crematie verzorgen dan werken we gestructureerd. Stap voor stap. Eerst de belangrijke dingen op hoofdlijnen, wat moet vandaag, wat kan morgen. Op dag één beginnen we nog niet over muziek, catering, enz. Dat zijn zaken waar nog rustig over nagedacht kan worden. Zo werken we per dag toe naar het moment van de uitvaart. De uitvaart die steeds op verschillende manieren vorm kan krijgen.

Doortastend: Anderen die een korte en bondige benadering prettiger vinden, komen we tegemoet met een doortastende aanpak. Steeds weer tasten we af welke wijze van werken gewenst is.

Te druk?: Is het bij ons te druk, dan zullen wij u dat eerlijk aangeven en u vragen om een andere uitvaartverzorger te bellen. Wij hebben de keuze gemaakt dat we ons werk of zo goed mogelijk doen, of niet.

Telefonisch gesprek: Er zijn ook situaties dat wij op een dag twee uitvaarten moeten verzorgen, maar de dagen er na wel voldoende tijd hebben. Als we dan 's morgens benaderd worden voor een nieuwe overlijdenssituatie, dan kunnen wij bijvoorbeeld bij een overlijden thuis, er wel altijd voor zorgen dat er een laatste verzorging gedaan wordt. Een persoonlijk gesprek met één van ons is dan echter pas voor het eerst mogelijk als de uitvaarten gedaan zijn. Wat we dan vaak (in overleg) doen is een eerste telefonisch gesprek. In alle rust worden dan de belangrijkste gegevens uitgewisseld, en kunnen er reseringen gedaan worden, enz. Een daadwerkelijke ontmoeting vindt dan plaats zodra wij weer in de gelegenheid zijn. In de afgelopen jaren is gebleken dat dit voor veel mensen een zeer aanvaardbare oplossing was.