Reacties van mensen

In de afgelopen jaren hebben wij heel veel brieven ontvangen met persoonlijke reacties. Hieronder worden een aantal van deze reacties weergegeven. Uiteraard op een zodanige wijze dat privacy gewaarborgd blijft.

Reactie 1
Nogmaals bedankt voor jullie professionele ondersteuning. Nadenkend wat ons de afgelopen anderhalve week is overkomen, zijn we dankbaar dat wij jullie hebben ontmoet. Onze wegen kwamen samen en we hebben onze ..... stijlvol en eerbiedig naar een mooie rustplaats mogen brengen. Jullie hebben het druk., dat weten we. Toen jullie zeiden: "Twee dagen eerder hadden wij jullie niet kunnen helpen", beseften we dat het geheel dan heel anders had verlopen. Wij zijn erg tevreden, het geeft ons rust. Onze complimenten. (P.S.: Ook bewondering van mensen gehoord die tijdens de dienst, begrafenis en condoleance aanwezig waren).

Reactie 2
We denken met warme gevoelens terug aan de tijd rondom het overlijden van ..... We zijn zijn dankbaar voorde persoonlijke zorg die aan ons is besteed. Jullie enorme menselijke inzet, jullie begrip, jullie begeleiden, jullie rust en jullie speciale aandacht voor een ieder van ons, is voor ons van bijzondere waarde. Dat zal ook altijd in onze herinnering blijven.

Reactie 3
Na jullie komst kwam er rust in huis, maar ook daadkracht en dat voelde voor ons heel goed aan, we waren daardoor eensgezind in de te nemen beslissingen. We voelden dat jullie naast ons stonden. Jullie hebben in de afgelopen periode tegen ons gezegd: "we doen gewoon ons werk", maar het is wel zo dat jullie je werk doen vanuit een achtergrond en met een levensvisie die ons veel goed heeft gedaan. We hopen dat jullie je werk op deze wijze kunnen en mogen voortzetten.

Reactie 4
Ik wil nogmaals mijn dank uitspreken voor de bijzonder deskundige, prettige en menselijke begeleiding, ondersteuning en samenwerking. Ik begrijp nu waarom ....., toen wij vooraf over het overlijden en de begrafenis spraken, zo specifiek aangaf dat jullie de uitvaart moesten verzorgen. Ook van mensen die ik na de uitvaart heb gesproken heb ik niets dan positieve berichten gehoord.

Reactie 5
Ik geef jullie persoonlijk, naast mijn dank graag bloembollen, omdat die bij mijn ..... hoorden. Ik geef ze aan julie opdat, als ze eenmaal zullen bloeien in je tuin, je ervan overtuigd mag zijn, dat we nog veel aan jullie denken en diep respect hebben voor jullie keuze gehoor te geven aan je roeping.

Reactie 6
We hebben het als familie heel fijn gevonden dat we alle ruimte kregen zelf de zaken te regelen en te doen zover wij dat konden, terwijl we jullie sturende handen op de achtergrond wisten. De cd van de uitvaartdienst en de plechtigheid op de begraafplaats is nu al voor ons een kostbaar bezit en ook de tip om onopvallend foto’s te maken hebben wij opgevolgd. Deze gemaakte foto’s zijn ons dierbaar. Hartelijlk dank voor alles!

Reactie 7
Vriendschap ondervinden is heel bijzonder. Jullie gaven dit aan mij toen ik eenzaam was. Jullie bleven een stukje meelopen op de weg die moeilijk was en zwaar voor mij. Ik kijk met dankbaarheid terug, ondanks mijn verdriet. Hartelijk dank voor de mooie en toepasselijke dienst. Ik luister er nog heel veel naar.

Reactie 8
Vanaf het eerste moment dat we elkaar ontmoeten, hebben jullie ons het gevoel gegeven dat jullie er alleen maar voor ons waren, en alle tijd en aandacht voor ons hadden. De waardige en rustige manier waarop jullie het woord voerden tijdens de uitvaart en de gehele manier hoe de plechtigheid is verlopen, heeft niet alleen bij ons, maar bij iedereen diepe indruk achter gelaten. Nu zullen jullie misschien wel zeggen "Soli Deo Gloria", maar toch waren jullie wel de uitvoerenden! Hartelijk dank en Gods zegen bij jullie werk!

Reactie 9
Wat jullie moesten doen deden jullie perfect maar we vonden het vooral fijn dat jullie zo hebben meegeleefd. Jullie zijn "warme mensen".

Reactie 10
Alle zaken welke speelden rond de uitvaart werden door jullie tijdig, stijvol en op de afgesproken manier geregeld. Jullie adviezen stelden wij zeer op prijs. Mede dankzij jullie inzet is de plechtigeid keurig verlopen, hetgeen ook de mening was van degenen die de uitvaart bijwoonden. Als dit ter sprake komt zullen wij jullie bedrijf zeker aanbevelen.

Reactie 11
De unieke samenwerking van jullie, de bundeling van beider inspanning en ervaring, ieder op zijn vakgebied, maken de SDG tot een onderneming met een grote meerwaarde.

Reactie 12
De persoonlijke en betrokken wijze waarop jullie alles geregeld en (be-)geleid hebben heeft ons goed gedaan. Dit heeft ons geholpen om deze dagen door te komen. Jullie wilden niet in het openbaar bedankt worden, daarom doen we het op deze manier. Jullie hebben in heel jullie optreden laten merken wat jullie intentie is. Wij zijn jullie bijzonder erkentelijk.

Reactie 13
Vorig jaar hebben jullie ons in een moeilijke periode periode ondersteund. Hier denken we nog heel vaak aan. Nu beleven we een super blijde periode met de geboorte van onze zoon. Een dubbel gevoel van blijdschap en verdriet en herinnering. We willen jullie laten weten dat jullie naam nog regelmatig de revue is gepasseerd. Nogmaals dank! Bijgaand het kaartje om ook deze mooie periode op afstand met ons mee te maken.