Opbaring

a. Thuisopbaring:  Als er de praktische mogelijkheid is, dan gaat onze voorkeur uit naar een thuisopbaring. Een thuisopbaring biedt veiligheid, vertrouwen en geborgenheid. Afhankelijk van de nagelaten wil van de overledene, of wensen van nabestaanden, kan een overledene in een bed, of in een open- of gesloten kist worden opgebaard. Afhankelijk van de situatie zal er een bed- of een kistkoeling gebruikt worden. Er kan ook voor gekozen worden om bijvoorbeeld 2 dagen op bed op te baren, en daarna nog 3 dagen in een kist.

 

Thanatopraxie:

Ten behoeve van de (thuis)opbaring wordt soms gebruik gemaakt van thanatopraxie

 

Bed-/kistkoeling

Wij beschikken over meerdere bed- en kistkoelingen. Een bedkoelplaat (zie afbeelding links) is een soort 'schelp' die onder de rug van de overledene wordt aangebracht. Ook bij warm weer is deze koeling toereikend voor de opbaring op bed. Bij een kistkoeling (zie afbeelding rechts) staat de kist op de koelplaat. Door middel van een 'rok' om de kist wordt de koeling aan het oog onttrokken. 

Bedkoeling        Kistkoel

 

Materialen t.b.v. de thuisopbaring:

Indien nodig maken wij t.b.v. een thuisopbaring gebruik van onze kamerschermen. Hiermee kunnen we heel eenvoudig een afgescheiden ruimte realiseren, of dingen aan het oog onttrekken. Met behulp van kamerschermen hebben we diverse keren, in bijvoorbeeld een garageruimte van een woning, een keurige opbaarkamer gecreëerd. Met behulp van staande lampen, waarvan het licht gedimd kan worden, brengen we dan de juiste (sfeer)verlichting aan.

 

 

Kamerscherm        Staande lamp Staande lamp

 

b. Opbaringen in verzorgingshuizen, aula's en uitvaartcentra: Uiteraard verzorgen wij opbaringen in de verzorgingshuizen, aula's, uitvaartcentra, verenigingsgebouwen, enz. Hierbij kan, afhankelijk van de situatie ter plaatse, soms ook gebruik gemaakt worden van een zogenaamde '24-uurs kamer'. 

 

c. Overig: Wij maken het echter ook mee dat er, vaak naar aanleiding van een persoonlijke herinnering, voor een alternatieve locatie gekozen wordt zoals een tuinhuis, een (voetbal)kantine, enz. Door de loop van de jaren hebben we gezien hoe mensen op een voor hen heel waardevolle manier, persoonlijk afscheid konden nemen.