Nagesprek

Nagesprek

In de weken na de uitvaart vindt er in alle rust een nagesprek plaats. Het vriendschappelijke contact wat tijdens de dagen na het overlijden met de familie is opgebouwd, is dan vaak duidelijk merkbaar. Niet zelden worden er nog heel persoonlijke dingen besproken.

Nota: Wij plannen het nagesprek altijd na het moment dat bij ons de verzamelnota van de uitvaart klaar is. Soms moeten we wat langer wachten op nota's van derden, of duurt het wat langer voor een verzekering is uitgekeerd. De verzamelnota wordt besproken en daarbij wordt soms ook nog een vergelijk gemaakt met de begroting die de dag na het overlijden is afgegeven en overlegd.

Tijdens het nagesprek worden ook eventueel gemaakte fotoboeken, cd's, enz. van de uitvaart overhandigd.

Bedankkaartjes, enz.: Verder komen aan de orde het eventueel drukken van bedankkaartjes, of het plaatsen van een bedankadvertentie. Ook wordt er gesproken over grafstenen, verstrekken we indien gewenst informatie over steenhouwerijnen, enz. In geval van een crematie zal het gaan over de asbestemming, een urn, enz. Van het eventuele bijkomende werk, wordt later nog een aanvullende nota opgemaakt.

Wat we niet doen: Voor alle duidelijkheid: het opzeggen van kranten, abbonnementen enz. is bij ons geen onderdeel van ons werk.

Evaluatie: Tijdens het nagesprek is er uiteraard ook een terugblik op de dagen na het overlijden en de dag van de uitvaart zelf. Een moment van evaluatie is zowel voor de familie als voor ons waardevol. Als blijkt dat er onverhoopt iets niet goed gegaan is, dan zullen we met elkaar bespreken welk gebaar daar tegenover moet staan.

Extra gesprek: Soms wordt tijdens een nagesprek gevraagd om nog een of meer extra bezoeken/gesprekken. Wij staan daar open voor. In het kader van persoonlijk welzijn en/of rouwverwerking zien wij dat als een onderdeel van ons werk. (Zie Welzijnswerk).