Laatste verzorging

Laatste verzorging 4

Door medewerk(st)er(s): Een laatste verzorging van een overledene is iets wat binnen enkele uren na het overlijden moet plaatsvinden. Dit geldt ook als het overlijden 's nachts heeft plaatsgevonden. Bij een overlijden thuis komt er iemand van ons naar u toe om de laatste verzorging te doen. Afhankelijk van de situatie en/of wensen van de familie zal dit door een vrouw, of door een man gedaan worden.

Door familie: Vooraf wordt ook altijd aan familieleden gevraagd of ze bij de laatste verzorging aanwezig willen zijn en/of eventueel mee willen helpen. Een laatste verzorging bestaat normaal gesproken uit wassen, aanbrengen van incontinentiemateriaal, kleden, en haarverzorging. Uiteraard is het mogelijk dat een familie de laatste verzorging eerst helemaal zelf doet en dat wij op een later afgesproken tijdstip komen.

Naverzorging: Als familieleden de verzorging helemaal zelf doen is er vaak nog wel een naverzorging door ons nodig. Het gaat dan met name om enkele 'technische' handelingen, zoals het sluiten van de mond en ogen. Als dit niet goed gedaan wordt dan zal dat na enkele dagen zicht- en merkbaar zijn. Dat is dan helaas juist in de dagen dat een condoleancemoment plaatsvindt en mensen afscheid komen nemen. De mond wordt door ons, in overleg, over het algemeen d.m.v. een hechting gesloten. Onder de oogleden worden speciale kleine kapjes gedaan. Hierdoor blijft het ooglid de natuurlijke stand aanhouden, ook al zakt het oogbolletje zelf na een aantal dagen in.

Pacemaker/ICD: Als een overledene een pacemaker of een ICD heeft dan zal deze, los van de keuze voor een begrafenis of crematie, door ons verwijderd moeten worden.

Verkleuring: Af en toe komt het voor dat i.v.m. een verkleuring een speciale behandeling nodig is. Ook daar zijn materialen en methoden voor om dit niet of minder zichtbaar te maken.

Laatste verzorging 3

Thanatopraxie: Het komt ook voor dat om bepaalde redenen, aansluitend na de laatste verzorging thanatopraxie wordt toegepast. Duidelijk is dat dit natuurlijk eerst goed overlegd wordt.