Kosten ritueelbegeleiding

uitvaartkosten

Algemene uitvaartdiensten: Voor algemene uitvaartdiensten en afscheidsbijeenkomsten berekenen wij GEEN extra kosten.

Religieuze uitvaartdiensten: Hiervoor wordt alleen een uurtarief berekend voor de extra tijd op de dag van de uitvaart. Als het een 'kerkelijke vorm' krijgt en een van ons voorgaat, kunnen we niet op twee plaatsen tegelijk staan. Er is dan extra personeel nodig. 

Muzikale impressie bij de uitvaart: Hiervoor berekenen wij GEEN extra kosten.

Orgelspel (begeleiding van de samenzang): Hiervoor worden alleen extra personeelskosten berekend. Als een van ons als organist in de dienst aanwezig is, dan is er op dat moment extra personeel nodig.

Persoonlijke gesprekken: Voor gesprekken tijdens de dagen voor de uitvaart worden GEEN kosten berekend. Voor persoonlijke gesprekken die in de weken na een uitvaart plaatsvinden berekenen wij wel kosten.

Lezingen: Voor kerken en verenigingen verzorgen wij de lezingen gratis. Bij andere gelegenheden berekenen wij een uurtarief en reiskosten.