De dag van de uitvaart

Kist in de midden creamtorium 2

Perfect: Op de dag van de uitvaart, die zo perfect mogelijk is voorbereid, vinden wij het van belang dat er rust en orde is. Indien nodig wordt er voor de familie een duidelijk draaiboek gemaakt, zodat iedereen precies weet waar hij/zij aan toe is. Verder: tijd is tijd, d.w.z. als een uitvaart (ongeacht of het nu druk is ja of nee) om 14.00 uur moet beginnen, dan beginnen we niet om 14.05 uur. Niet alleen zorg en toewijding, maar ook organisatietalent, dat mogen mensen van ons verwachten.

Geen toeval: Niets wordt aan toeval overgelaten, tot het voorbereiden van parkeerplaatsen toe. Hiervoor hebben wij zelfs speciale borden laten maken. Deze worden gebruikt om bij een aula, kerk, of begraafplaats parkeerplaatsen te reserveren voor de familieleden.

Verkeersbordbord 1

Doordacht: Op de begraafplaats lopen we een route waarover we hebben nagedacht. Dit niet alleen om de reden dat iedereen dan zo goed mogelijk voor de geluidsinstallatie komt te staan, maar hierbij letten we ook op de privacy van de naaste familie. Voor we naar de begraafplaats gaan, geven we aan dat mensen van ons aanwijzingen zullen krijgen.

Een ander punt van aandacht is het uit handen geven van de overledene, het plaatsen van de kist op het graf. De opstelling van mensen wordt zodanig gekozen, dat eerst iedereen een plaats heeft inneemt in de nabijheid van het graf. Pas als dat heeft plaatsgevonden, zal de kist op het graf worden geplaatst.
Er zijn mensen die als reactie aangaven dat zij ons werk als 'koninklijk' hebben ervaren. 'Jullie hebben het in de vingers", is een term die we nogal eens terug horen.

Extra tijd: In het crematorium is het eigenlijk hetzelfde. Ook daar, op tijd beginnen. Heel vaak maken we gebruik van de mogelijkheid om extra tijd in de aula en de condoleanceruimte te gebruiken. Personeel in het crematorium is er inmiddels aan gewend dat, als wij een uitvaart komen verzorgen, wij niet alleen op tijd zijn, maar dat ook de zaal weer op de afgesproken tijd beschikbaar is.

Goed gevoel: Goed overleg vooraf, duidelijke afspraken, het werkt voor alle partijen op de dag van de uitvaart verhelderend. Het resultaat is het 'goede gevoel' wat mensen overhouden, ondanks het feit dat de dag van de uitvaart een verdrietige dag is.

Vrij: Last but not least: natuurlijk zijn er ook situaties waarbij er van te voren bewust wordt gekozen om vrij en niet 'te strak' te zijn. Als een familie de dingen wil laten gaan zoals het gaat, gewoon spontaan, dan laten we dit ook zo gebeuren.