Corona maatregelen

MAATREGELEN I.V.M. HET CORONAVIRUS T.B.V. UW- EN ONZE VEILIGHEID:

In navolging van het RIVM zijn de volgende maatregelen bij ons van kracht. Maatregelen waarvan wij ons realiseren dat ze uiterst moeilijk en extra pijnlijk zijn. Ondanks dit alles zullen we samen met u, gegeven de omstandigheden, zoveel mogelijk streven naar waardigheid en betrokkenheid!

  • Vanaf maandag 16 maart moeten uitvaarten in principe telefonisch besproken worden. De gemaakte afspraken bevestigen wij per email, waarbij wij u vragen deze mail voor akkoord te bevestigen. Ook kan er bijvoorbeeld via whatsapp gecommuniceerd worden. Alleen als het echt niet mogelijk is zullen we hiervan moeten afwijken. In zo'n situatie zullen wij met zo weinig mogelijk personen van de familie het gesprek hebben.
  • Wij schudden geen handen, maar zullen u bij een persoonlijke ontmoeting uiteraard respectvol aanspreken en benaderen. Bij een bezoek aan huis zullen wij u vragen om met een beperkt aantal personen aanwezig zijn en minimaal 1.5 meter afstand te bewaren.
  • In geval van een thuisverzorging, of thuisopbaring, werken we zonder hulp/aanwezigheid van familie. Mochten familieleden de wens hebben om een laatste verzorging (deels) zelf te doen, dan kan dat vooraf, zonder dat wij daarbij aanwezig zijn.
  • Uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra, begraafplaatsen en/of crematoria, vinden alleen plaats in intieme kring, d.w.z. uitsluitend in aanwezigheid van familie uit de 1e graad, waarbij uiteraard gelet wordt op het houden van voldoende afstand. 1e graads familieleden zijn: (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen, (adoptie)ouders van de partner, partner van de (adoptie)kinderen. In plaats van een 1e graads familielid mag ook een goede vriend/vriendin aanwezig zijn. Vanaf 1 juni mogen er maximaal 30 personen (excl. ons personeel, enz.) bij een uitvaart aanwezig zijn. Wie dat zijn wordt door de familie bepaald.
  • Voor de overige familie/vrienden/belangstellenden zorgen we dat zij via de computer mee te kunnen luisteren en/of kijken. 
  • Na de plechtigheid is er vanaf 1 juni weer een moment van samenzijn (met de 30 personen) mogelijk.
  • Aan de aanwezigen kan per 1 juni weer een cateringvoorziening aangeboden worden. Hierbij geldt wel de 1,5 m afstandsregel.

Deze maatregelen gelden net zolang het RIVM of met wijzigingen, of met aanvullende maatregelen komt.