Corona maatregelen

MAATREGELEN I.V.M. HET CORONAVIRUS T.B.V. UW- EN ONZE VEILIGHEID:

Laatste update: 5 februari 2021

Gebruik makend van gezond verstand, stellen wij u de volgende maatregelen voor. Maatregelen waarvan wij ons realiseren dat ze uiterst moeilijk en extra pijnlijk zijn. Ondanks dit alles zullen we samen met u, gegeven de omstandigheden, zoveel mogelijk streven naar waardigheid en betrokkenheid! Uiteraard passen we e.e.a steeds aan naar de laatste ontwikkelingen.

 • De eerste besprekingen van uitvaarten doen we in principe het liefst telefonisch, of via Skype, etc. 
 • Als dit niet mogelijk is, of als een familie een telefonische bespreking om redenen liever niet wil, dan is het onze sterke voorkeur om met zo min mogelijk personen van de familie het eerste gesprek bij u thuis of elders te hebben, waarbij we uiteraard 1,5 meter onderlinge afstand aanhouden.
 • Wij schudden geen handen, maar zullen u bij een persoonlijke ontmoeting uiteraard respectvol aanspreken en benaderen.
 • Op het moment dat wij bij u thuis komen en het blijkt dat er toch teveel personen (in een te kleine/lage ruimte) aanwezig zijn, zullen wij zelf een mondkapje dragen. Zeker bij wat langere besprekingen zullen wij u dan ook vragen om dit ook te doen. (Wij hebben deze altijd bij ons voor u).
 • In openbare gebouwen, aula's, etc. zijn mondkapjes verplicht. Alleen als u op uw plaats zit mag formeel het mondkapje af, maar het blijven dragen hiervan vinden wij persoonlijk wenselijker.
 • In geval van een thuisverzorging, of thuisopbaring, werken we het liefst zonder hulp/aanwezigheid van familie. Mochten familieleden de wens hebben om een laatste verzorging (deels) zelf te doen, dan heeft het onze sterke voorkeur dat dit vooraf zal plaatsvinden, zonder dat wij daarbij aanwezig zijn.
 • Alle onnodige ontmoetingen (condoleanceavonden) raden wij sterk af. In plaats hiervan doen wij ons best om digitale/online mogelijkheden aan te bieden, zodat er wel die voor u zo kostbare communicatie kan plaatsvinden.
 • Uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra, op begraafplaatsen en/of in crematoria, worden begrensd door het max. aantal personen dat op 1,5 meter in de betreffende ruimte kan plaatsnemen. In praktijk valt het vaak tegen hoeveel mensen er plaats kunnen nemen. Hierbij is het ons advies om niet als doel te hebben om het maximale aantal tot het uiterste te gebruiken.
 • Voor de overige familie/vrienden/belangstellenden zorgen we uiteraard dat zij via de computer mee te kunnen luisteren en/of kijken. 
 • Een beperkte/aangepaste cateringvoorziening is weer mogelijk. Ook hierbij geldt: let op de 1,5 meter onderlinge afstand, doe voorzichtig voor uzelf en anderen.
 • Max. aantal aanwezige personen dat is toegestaan bij een uitvaart = 50

PERSOONLIJK-INTIEM-RUSTIG: Natuurlijk is het voor u als ook voor ons heel erg wennen, en is de situatie niet meer zoals we het gewend waren, en natuurlijk willen we elkaar zien, ontmoeten en persoonlijk bemoedigen. Toch moet ook gezegd worden dat uitvaarten die in aangepaste omstandigheden doorgaan, heel vaak ervaren worden als persoonlijk en intiem. Naast de rust die ervaren wordt, wordt ook de condoleance/communicatie per mail, enz. als goed ervaren. Het maakt verschil of we, staande in een lange rij, vaak maar een paar woorden wisselen, of dat we in een mail/brief een persoonlijke herinnering beschrijven en delen. Dit laatste is waardevol, wordt vaak bij elkaar verzameld, bewaard en teruggelezen.