Begrafenis

Eén van de belangrijkste keuzes die bij een uitvaart gemaakt moet worden, is voor begraven of cremeren. Vaak is de voorkeur van de overledene daarover wel duidelijk. Begraven is doorgaans een ander ritueel dan cremeren. Dit omdat men tot op het laatst bij de overledene kan zijn. Het graf wordt in de meeste gevallen direct ook een gedenkplek, zodat het afscheid wat geleidelijker kan plaatsvinden. Met bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkteken, of beplanting kunnen mensen deze plek een persoonlijk tintje geven. De prijzen voor de graven zijn per gemeente verschillend. Hieronder geven wij informatie over algemene en particuliere graven.

Algemene graven:

Algemene graven 

Een algemeen graf blijft eigendom van de gemeente en kan gehuurd worden voor een vooraf vastgestelde periode (meestal voor de minimale wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar). Verlengen van de huurperiode is NIET mogelijk. Een algemeen graf wordt vrijwel altijd gedeeld met een andere overledene; vaak 1, maar steeds meer ook 2, en soms ook wel 3 personen erbij. Overledenen worden boven elkaar begraven. De gemeente bepaalt dus wie er in het graf worden bijgezet en na hoeveel jaar het graf geruimd wordt. Per begraafplaats gelden andere regels met betrekking tot het plaatsen van een gedenk(graf)monument. Keuzemogelijkheden zijn echter beperkt tot een klein, vierkant, of rechthoekig steentje (vaak 40 bij 60 cm dat liggend, of schuin geplaatst wordt. (Lees ook de info bij grafkelder, onderaan deze pagina!)

Particuliere graven (koopgraf):

Koopgraven

Een particulier graf (koopgraf) is een graf dat voor een periode (meestal 20 of 30 jaar) gekocht kan worden. De rechthebbende van het graf bepaalt wie er in het graf mag worden bijgezet. In veel gevallen kan aan het eind van de periode (van 20 of 30 jaar) de termijn verlengen worden met 10 jaar. Hiervoor moeten dan wel weer voor de 10 jaar grafrechten betaald worden. Het aantal personen dat in een particulier graf begraven mag worden is meestal 2 of 3. Heel vaak boven elkaar, maar er zijn ook begraafplaatsen waar een particulier graf uit 2 plaatsen naast elkaar bestaat. Regels en tarieven voor de particuliere graven verschillen per begraafplaats, evenals de regels voor het plaatsen van een grafmonument. Als de rechthebbende van een particulier graf is overleden, dan kan er een andere rechthebbende uit de familie worden aangewezen. Waard om te vermelden is ook dat er in een particulier graf ook een asbus of sierurn begraven mag worden. Dit wordt echter wel als een volledige plaats gezien. (Lees ook de info bij grafkelder, onderaan deze pagina!)

Particulier graf voor onbepaalde tijd: In sommige gemeenten, bijvoorbeeld Gorinchem, is het nog steeds mogelijk om een particulier graf voor onbepaalde tijd aan te kopen. Deze graven worden niet meer geruimd.

Grafkelder (gemeente):

Grafkelder

Voor alle duidelijkheid willen wij opmerken dat, alhoewel er wel over begraven gesproken blijft worden, er lang niet altijd een zogenaamd 'zandgraf" gebruikt wordt. Mensen realiseren zich dat niet altijd omdat men er van te voren niet bij stilstaat. In bijvoorbeeld Alblasserdam en Dordrecht bestaan algemene graven uit kelders waar drie kisten met overledenen boven elkaar geplaatst worden. De grafkelder wordt met een betonnen plaat (en dus niet met zand of grond) gesloten. Het ritueel van "het schepje zand" komt hier niet meer tot zijn recht. In bijvoorbeeld de plaats Goudriaan is deze situatie ook zo ten aanzien van de particuliere graven. Dat is dan een grafkelder voor 2 personen.

Grafkelder (particulier):

Grafkelder particulier

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een eigen (particulier) graf, en daar vervolgens een betonnen (prefab) grafkelder in te laten plaatsen. Binnen 1 dag is de plaatsing hiervan gerealiseerd. De grafkelder wordt gesloten met een betonnen deksel, waarop dan weer het grafmonument (steen) geplaatst kan worden. Gemeenten brengen wel extra kosten voor de vergunning in rekening.

Overig: De informatie op deze pagina beperkt zich tot hetgeen waar wij het meeste mee te maken hebben. Natuurlijk zijn er ook nog andere graven, zoals bijvoorbeeld voor anders gelovigen, voor mensen die milieubewust zijn, enz.

Klik hier voor informatie over: cremeren