Algemene uitvaartdienst

Diensten niet religieus

Bij veel uitvaarten die wij verzorgen, is de afscheidssamenkomst opgebouwd uit toespraakjes, persoonlijke herinneringen die voorgedragen worden door familie/vrienden, en natuurlijk ook muziek die d.m.v. cd's ten gehore gebracht wordt. Als uitvaartleider zorgen wij er voor dat er dan een goede opbouw ontstaat en er ook een goede regie is. Op een bij de situatie passende manier, verzorgen hierbij alleen de 'verbindende teksten', de opening en afronding, enz. De ene keer is dat heel persoonlijk en ontspannen, een andere keer zal een wat formelere benadering bij een familie passen.

Paar stappen verder: De algemene uitvaartdienst gaat duidelijk een paar stappen verder dan alleen uitvaartbegeleiding. Wij verzorgen dan uit naam van de familie o.a. een toespraak/gelegenheidswoord. In een voorbereidend gesprek wordt zorgvuldig de inhoud daarvan overlegd. Soms krijgen we aantekeningen van een familie, maar het gebeurt ook vaak dat men het aan ons overlaat en wij er zelf invulling aan moeten geven. Op basis van de contacten die inmiddels zijn ontstaan, zijn wij in staat om er een passende metafoor bij te bedenken en er zo een mooi en waardevol geheel van te maken. Op tal van manieren hebben wij hier al invulling aan gegeven. Dan op een wat luchtige manier, dan weer met een meer filosofische benadering.

Symbolieken en rituelen: Bij de algemene uitvaartdienst zijn soms mooie symbolieken en passende rituelen gewenst. Deze bedenken wij dan met als doel om het leven van de overledene te markeren, en aanwezigen een waardevol moment van afscheid te laten beleven. Dan weer gebruiken we er beelden of foto's bij, dan weer spelen we een muzikale impressie.

'Iets': De algemene uitvaartdienst heeft heel duidelijk geen godsdienstig karakter. Overigens, er wordt soms wel een vorm van zingeving in aangebracht. "Het moet geen kerkdienst zijn, maar je mag wel 'iets' benoemen, want zo was vader/moeder", is een verzoek dat wij nogal eens krijgen. De ene keer volstaat een bewust stil moment waarin degenen die dat willen een stil gebed kunnen doen. De andere keer wordt alleen het Onze Vader gebeden, omdat degene die overleden is dat bij leven ook deed. Weer een andere keer verwerken we in het geheel een moment van bezinning, waarin een of meerdere levensthema's benoemd worden.

Presentatie: De wijze van presenteren is bij de algemene uitvaartdienst niet altijd hetzelfde. Afhankelijk van de situatie staan we keurig achter een katheder of lessenaar, maar het gebeurt ook dat we op verzoek de presentatie 'losser' doen, waarbij we vrij over het podium lopen. Deze vrijere vorm wordt als veel persoonlijker en meer ontspannen ervaren.

Maatwerk: Het mooie van een algemene uitvaartdienst is: het is en blijft echt maatwerk, van het begin tot het eind!